Misschien laat u printplaatprototypes/-samples in Europa of in China produceren om een idee te testen of om uw klant een eerste productontwerp te presenteren. Maar wilt u optimale betrouwbaarheid garanderen, dan dient continuïteit daarbij voorop te staan.

Het belang van
printplaatprototypes

Ingrid de Leeuw, Managing Director van NCAB Group Benelux zegt tot slot dat het werken met dezelfde fabriek de klant ook directe financiële voordelen kan bieden. Als al tijdens de offertefase helder is dat ook de vervolgorders bij de betreffende fabriek zullen worden geplaatst, zal deze partij dit zeker zien als een kans om meer opdrachten binnen te halen. Producenten zullen klanten die nauw met hen willen samenwerken in de regel een prijsvoordeel bieden.

Financiële voordelen

Hebt u vragen of wilt u meer weten over productontwerpmogelijkheden en betrouwbaarheid van prototypes, neemt u dan zeker even contact met mij op. 

Dat zorgt voor consistentie in de productprestaties, zodat er kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant."

Steven Strevens 
Engineerings Manager

"


Steve Strevens, Engineering Manager zegt hierover: "Productieprocessen zijn voor elke fabriek net even anders. Dus door de samples en de uiteindelijke orders bij dezelfde productiefaciliteit te bestellen, kunnen we borgen dat een product dat tijdens de samplefase door de klant is getest en goedgekeurd, ook bij alle vervolgorders op exact dezelfde wijze wordt geproduceerd. En dat zorgt voor consistentie in de productprestaties, zodat er kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant."

Consistentie is een van de grote voordelen van het inschakelen van dezelfde fabriek voor de uiteindelijke productie van samples én de printplaten. Soms laten klanten samples produceren om vervolgens grote orders bij een andere fabriek te plaatsen. Hierdoor kunnen kleine variaties in de werking van het product ontstaan, die weer kunnen leiden tot afwijkingen in het functioneren van de componenten ten opzichte van de samples die bij de oorspronkelijke fabriek waren besteld. 

Daarnaast zijn er aanzienlijke ontwerpvoordelen die we in overweging moeten nemen. Indien voor aanvang van het ontwerpproces met de klant is overeengekomen dat niet alleen de samples en prototypes, maar ook vervolgorders bij dezelfde fabriek worden besteld, kan de ontwerper nauw met de productiefaciliteit samenwerken om te zorgen dat het definitieve ontwerp conform specifieke capaciteiten en productieprocessen kan worden geproduceerd. We zien nogal eens dat ontwerpen ter productie worden aangeboden, maar dat al snel blijkt dat de ontwerper kennelijk weinig notie heeft van de beperkingen van het productieproces. Dat kan tijd en geld kosten omdat de ontwerper het ontwerp moet herzien om de productie alsnog mogelijk te maken. Dit herontwerp kan worden voorkomen door het vanaf het begin gelijk goed aan te pakken.

What are material
characteristics master?

Als we het hebben over betrouwbaarheid van producten, dan speelt kwaliteit een belangrijke rol. Via sampling kunnen potentiële productproblemen die de klant ervaart zoveel mogelijk worden voorkomen of verminderd. Nic Wescombe, Quality Manager bij NCAB zegt hierover: "We zien steeds vaker dat klanten eerst meerdere printplaatsamples laten produceren voordat er grotere aantallen worden besteld. En dat leidt tot een verbetering van het massaproductieproces."

Het belang van
printplaatprototypes

Misschien laat u printplaatprototypes/-samples in Europa of in China produceren om een idee te testen of om uw klant een eerste productontwerp te presenteren. Maar wilt u optimale betrouwbaarheid garanderen, dan dient continuïteit daarbij voorop te staan.

Als we het hebben over betrouwbaarheid van producten, dan speelt kwaliteit een belangrijke rol. Via sampling kunnen potentiële productproblemen die de klant ervaart zoveel mogelijk worden voorkomen of verminderd. Nic Wescombe, Quality Manager bij NCAB zegt hierover: "We zien steeds vaker dat klanten eerst meerdere printplaatsamples laten produceren voordat er grotere aantallen worden besteld. En dat leidt tot een verbetering van het massaproductieproces."

Consistentie is een van de grote voordelen van het inschakelen van dezelfde fabriek voor de uiteindelijke productie van samples én de printplaten. Soms laten klanten samples produceren om vervolgens grote orders bij een andere fabriek te plaatsen. Hierdoor kunnen kleine variaties in de werking van het product ontstaan, die weer kunnen leiden tot afwijkingen in het functioneren van de componenten ten opzichte van de samples die bij de oorspronkelijke fabriek waren besteld. 

Dat zorgt voor consistentie in de productprestaties, zodat er kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant."

Steven Strevens 
Engineerings Manager

"


Steve Strevens, Engineering Manager zegt hierover: "Productieprocessen zijn voor elke fabriek net even anders. Dus door de samples en de uiteindelijke orders bij dezelfde productiefaciliteit te bestellen, kunnen we borgen dat een product dat tijdens de samplefase door de klant is getest en goedgekeurd, ook bij alle vervolgorders op exact dezelfde wijze wordt geproduceerd. En dat zorgt voor consistentie in de productprestaties, zodat er kan worden voldaan aan de verwachtingen van de klant."

Daarnaast zijn er aanzienlijke ontwerpvoordelen die we in overweging moeten nemen. Indien voor aanvang van het ontwerpproces met de klant is overeengekomen dat niet alleen de samples en prototypes, maar ook vervolgorders bij dezelfde fabriek worden besteld, kan de ontwerper nauw met de productiefaciliteit samenwerken om te zorgen dat het definitieve ontwerp conform specifieke capaciteiten en productieprocessen kan worden geproduceerd. We zien nogal eens dat ontwerpen ter productie worden aangeboden, maar dat al snel blijkt dat de ontwerper kennelijk weinig notie heeft van de beperkingen van het productieproces. Dat kan tijd en geld kosten omdat de ontwerper het ontwerp moet herzien om de productie alsnog mogelijk te maken. Dit herontwerp kan worden voorkomen door het vanaf het begin gelijk goed aan te pakken.

What are material
characteristics master?

Ingrid de Leeuw, Managing Director van NCAB Group Benelux zegt tot slot dat het werken met dezelfde fabriek de klant ook directe financiële voordelen kan bieden. Als al tijdens de offertefase helder is dat ook de vervolgorders bij de betreffende fabriek zullen worden geplaatst, zal deze partij dit zeker zien als een kans om meer opdrachten binnen te halen. Producenten zullen klanten die nauw met hen willen samenwerken in de regel een prijsvoordeel bieden.

Financiële voordelen

Hebt u vragen of wilt u meer weten over productontwerpmogelijkheden en betrouwbaarheid van prototypes, neemt u dan zeker even contact met mij op.