AQC is eind 2014 gestart als printspecialist van (kale) Printed Circuit Boards voor klanten die deze PCB’s voorzien van componenten. Oprichters Erwin Lemmens, Harold De Gruyter en Eric van de Loo hebben ervoor gekozen om volledige focus op het leveren van kale PCB’s te houden, gebruikmakend van de jarenlang opgebouwde expertise op dit vakgebied. 

Service in
PCB world!

Zuiddijk 5
5705 CS Helmond,
The Netherlands

 +31 (0) 88-0045500
info@aqcbv.com
www.aqcbv.com

Technologie

Voorbeelden van technische uitdagingen: 
gecompliceerde laag-opbouw en/of via-configuraties, impedantie-eisen, track & gap eisen, keuze van specifieke PCB-materialen, eisen ten aanzien van thermische issues.

Wij zorgen ervoor dat u het beste krijgt in:
Multilayer, High Density Interconnect (HDI), Radio Frequency (RF), Imulated Metal Base (IMS), Flexible, en Flex-Rigid.

Toekomst

Aan verdere optimalisatie wordt gewerkt: hierbij staat de doorlooptijd van PCB-fabricage en transport centraal. AQC voorziet dat ook hier winst te behalen is, zodat uiteindelijk de tijd van PCB- aanvraag tot levering aan de AQC-klant verder teruggebracht zal worden. Het realiseren van deze uitdaging wordt in nauwe samenwerking met PCB-fabrikanten uitgevoerd.

AQC heeft zich in 5 jaar een plaats weten te verwerven in de PCB wereld. Dit is gelukt door te focussen op één product, en door te zorgen voor een goede stroomlijning van het proces om van offerte tot levering. Daarnaast beschikt AQC over excellente fabrikanten die betrouwbare PCB’s op tijd leveren.

AQC leunt echter niet achterover. Groei van omzet heeft geleid tot groei van de onderneming. Nieuw personeel maakt zich de hierboven geschetste werkwijze snel eigen, en draait direct volop mee. Ondanks de gestroomlijnde processen is en blijft AQC flexibel en klantgericht.

Indien een opdracht aan AQC wordt gegund, dan start het produceren van de PCB’s en vindt er strikte monitoring van de levering plaats. Bij ontvangst van de PCB’s in Helmond wordt de zending gecontroleerd, en wordt een Certificate of Conformity opgesteld aan de hand van meegeleverde documenten en eigen AQC-Ingangscontrole. Vervolgens wordt de zending verpakt en overeenkomstig de eisen van de klant afgeleverd.

Productie en levering

Zo nodig, en ook op verzoek van derden kunnen met apparatuur van Beuhler microsecties van PCB’s gemaakt worden. Hiermee kunnen onder meer laagdikten en uitlijning van boorgaten ten opzichte van kopersporen worden bepaald, ter verificatie van de IPC-normen.

Offerte / Order

Normaal gesproken begint een AQC traject met de aanvraag van een klant voor de levering van een aantal (kale) PCB’s aan de hand van een set Gerber-files en een specificatieblad, waarin details van de uitvoering van de PCB zijn vastgelegd. Bevindt het product zich nog in de prototype-fase, en is er sprake van een of meer technische uitdagingen zoals hierboven zijn genoemd, dan is het aan te bevelen om AQC in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te betrekken. Immers, dan is het mogelijk om de capabilities van PCB-fabrikanten te toetsen, en kunnen verbeteringen ten aanzien van produceerbaarheid, kwaliteit en kostprijs worden meegenomen.

Elke aanvraag die AQC ontvangt wordt aan de hand van een vast stramien als project geregistreerd, zodat alle medewerkers de status ervan kunnen volgen, en eventuele vragen van de PCB-fabrikant of de klant kunnen beantwoorden. Deze werkwijze stelt AQC in staat om voor 95 % van alle aanvragen binnen enkele uren een offerte aan de klant uit te brengen. Dit is mogelijk omdat AQC volledige focus heeft op één product: elke werknemer ademt PCB’s. De drive om de benodigde tijd voor het offerte-traject te verkorten is ingegeven door de wens van de klant. AQC heeft vanaf de oprichting er alles aan gedaan om werkwijze en organisatie zo in te richten, dat de klant zeer snel een betrouwbare aanbieding ontvangt op hun aanvraag. Wellicht klinkt “Time is money” als een open deur, maar inkopers en ontwikkelaars van klanten willen voortgang maken als hun product eindelijk rijp is voor prototype- of serieproductie. AQC heeft het -snelle- antwoord hierop.

Het mag duidelijk zijn dat gehele proces van aanvraag tot levering van PCB’s wordt ondersteund door accurate en transparante software, waardoor communicatie over details van de levering zowel richting PCB-fabrikant als -klant zeer efficiënt is. Accuraat in termen van juistheid van gegevens die gebruikt worden om de PCB’s te produceren, en transparant voor wat betreft het gemak waarmee AQC-medewerkers kunnen communiceren over de voortgang van de order.

Technologie

AQC heeft, uitgaande van de eisen van de klant, altijd één of meerdere fabrikanten in haar portefeuille, die gekwalificeerd zijn voor de gevraagde technische, commerciële en logistieke uitdagingen. Hierdoor kan de klant van AQC ontzorgd worden: keuze van fabrikant, communicatie en technische & logistieke afhandeling wordt de klant uit handen genomen. Zowel de taal van de PCB-fabrikant als die van de AQC-klant wordt gesproken.

Voorbeelden van technische uitdagingen: gecompliceerde laag-opbouw en/of via-configuraties, impedantie-eisen, track & gap eisen, keuze van specifieke PCB-materialen, toepassing van flex of flex-rigid constructies of eisen ten aanzien van thermische issues.

Markt

In sneltreinvaart is een reeks van PCB-fabrikanten in Europa en China gevonden die specifieke behoeften van AQC-klanten kunnen afdekken. Te denken valt aan technisch uitdagende projecten, aan opdrachten waarin de doorlooptijd cruciaal is, aan prototype-leveringen met last-minute wijzigingen of juist aan het leveren van grote aantallen PCB’s. 

Typische AQC klanten hebben een PCB ontwerp beschikbaar, en vragen om de levering van (kale) Printed Circuit Boards op basis hiervan. Die klanten monteren (“assembleren”) elektronische componenten, zodat er een PCB-Assembly ontstaat. 

University Racing Eindhoven kiest
AQC voor betrouwbare hardware

Op 4 november 2019 vierde AQC haar eerste lustrum in het pand aan de Zuiddijk 5 in Helmond, dat zij in het voorjaar van 2018 betrokken hebben. 

Betrouwbare, op maat gemaakte PCB’s worden geleverd aan alle industrieën. Van eenvoudig tot complex, in laag en hoog volume. Als reden van bestaan voor AQC geldt, dat PCB’s geleverd moeten kunnen worden met elke technologie of materiaalkeuze, voor welke elektronische toepassing dan ook. De toegevoegde waarde van AQC is, dat klanten ervan op aan kunnen, dat er een betrouwbare en kundige fabrikant beschikbaar is voor elke PCB-order die zij willen plaatsen. 

Service in
PCB world!

AQC is eind 2014 gestart als printspecialist van (kale) Printed Circuit Boards voor klanten die deze PCB’s voorzien van componenten. Oprichters Erwin Lemmens, Harold De Gruyter en Eric van de Loo hebben ervoor gekozen om volledige focus op het leveren van kale PCB’s te houden, gebruikmakend van de jarenlang opgebouwde expertise op dit vakgebied. 

Betrouwbare, op maat gemaakte PCB’s worden geleverd aan alle industrieën. Van eenvoudig tot complex, in laag en hoog volume. Als reden van bestaan voor AQC geldt, dat PCB’s geleverd moeten kunnen worden met elke technologie of materiaalkeuze, voor welke elektronische toepassing dan ook. De toegevoegde waarde van AQC is, dat klanten ervan op aan kunnen, dat er een betrouwbare en kundige fabrikant beschikbaar is voor elke PCB-order die zij willen plaatsen. 

Op 4 november 2019 vierde AQC haar eerste lustrum in het pand aan de Zuiddijk 5 in Helmond, dat zij in het voorjaar van 2018 betrokken hebben. 

Markt

Typische AQC klanten hebben een PCB ontwerp beschikbaar, en vragen om de levering van (kale) Printed Circuit Boards op basis hiervan. Die klanten monteren (“assembleren”) elektronische componenten, zodat er een PCB-Assembly ontstaat. 

In sneltreinvaart is een reeks van PCB-fabrikanten in Europa en China gevonden die specifieke behoeften van AQC-klanten kunnen afdekken. Te denken valt aan technisch uitdagende projecten, aan opdrachten waarin de doorlooptijd cruciaal is, aan prototype-leveringen met last-minute wijzigingen of juist aan het leveren van grote aantallen PCB’s. 

University Racing Eindhoven kiest
AQC voor betrouwbare hardware

Technologie

Voorbeelden van technische uitdagingen: gecompliceerde laag-opbouw en/of via-configuraties, impedantie-eisen, track & gap eisen, keuze van specifieke PCB-materialen, toepassing van flex of flex-rigid constructies of eisen ten aanzien van thermische issues.

AQC heeft, uitgaande van de eisen van de klant, altijd één of meerdere fabrikanten in haar portefeuille, die gekwalificeerd zijn voor de gevraagde technische, commerciële en logistieke uitdagingen. Hierdoor kan de klant van AQC ontzorgd worden: keuze van fabrikant, communicatie en technische & logistieke afhandeling wordt de klant uit handen genomen. Zowel de taal van de PCB-fabrikant als die van de AQC-klant wordt gesproken.

Offerte / Order

Normaal gesproken begint een AQC traject met de aanvraag van een klant voor de levering van een aantal (kale) PCB’s aan de hand van een set Gerber-files en een specificatieblad, waarin details van de uitvoering van de PCB zijn vastgelegd. Bevindt het product zich nog in de prototype-fase, en is er sprake van een of meer technische uitdagingen zoals hierboven zijn genoemd, dan is het aan te bevelen om AQC in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te betrekken. Immers, dan is het mogelijk om de capabilities van PCB-fabrikanten te toetsen, en kunnen verbeteringen ten aanzien van produceerbaarheid, kwaliteit en kostprijs worden meegenomen.

Elke aanvraag die AQC ontvangt wordt aan de hand van een vast stramien als project geregistreerd, zodat alle medewerkers de status ervan kunnen volgen, en eventuele vragen van de PCB-fabrikant of de klant kunnen beantwoorden. Deze werkwijze stelt AQC in staat om voor 95 % van alle aanvragen binnen enkele uren een offerte aan de klant uit te brengen. Dit is mogelijk omdat AQC volledige focus heeft op één product: elke werknemer ademt PCB’s. De drive om de benodigde tijd voor het offerte-traject te verkorten is ingegeven door de wens van de klant. AQC heeft vanaf de oprichting er alles aan gedaan om werkwijze en organisatie zo in te richten, dat de klant zeer snel een betrouwbare aanbieding ontvangt op hun aanvraag. Wellicht klinkt “Time is money” als een open deur, maar inkopers en ontwikkelaars van klanten willen voortgang maken als hun product eindelijk rijp is voor prototype- of serieproductie. AQC heeft het -snelle- antwoord hierop.

Het mag duidelijk zijn dat gehele proces van aanvraag tot levering van PCB’s wordt ondersteund door accurate en transparante software, waardoor communicatie over details van de levering zowel richting PCB-fabrikant als -klant zeer efficiënt is. Accuraat in termen van juistheid van gegevens die gebruikt worden om de PCB’s te produceren, en transparant voor wat betreft het gemak waarmee AQC-medewerkers kunnen communiceren over de voortgang van de order.

Productie en levering

Indien een opdracht aan AQC wordt gegund, dan start het produceren van de PCB’s en vindt er strikte monitoring van de levering plaats. Bij ontvangst van de PCB’s in Helmond wordt de zending gecontroleerd, en wordt een Certificate of Conformity opgesteld aan de hand van meegeleverde documenten en eigen AQC-Ingangscontrole. Vervolgens wordt de zending verpakt en overeenkomstig de eisen van de klant afgeleverd.

Zo nodig, en ook op verzoek van derden kunnen met apparatuur van Beuhler microsecties van PCB’s gemaakt worden. Hiermee kunnen onder meer laagdikten en uitlijning van boorgaten ten opzichte van kopersporen worden bepaald, ter verificatie van de IPC-normen.

Toekomst

Aan verdere optimalisatie wordt gewerkt: hierbij staat de doorlooptijd van PCB-fabricage en transport centraal. AQC voorziet dat ook hier winst te behalen is, zodat uiteindelijk de tijd van PCB- aanvraag tot levering aan de AQC-klant verder teruggebracht zal worden. Het realiseren van deze uitdaging wordt in nauwe samenwerking met PCB-fabrikanten uitgevoerd.

AQC heeft zich in 5 jaar een plaats weten te verwerven in de PCB wereld. Dit is gelukt door te focussen op één product, en door te zorgen voor een goede stroomlijning van het proces om van offerte tot levering. Daarnaast beschikt AQC over excellente fabrikanten die betrouwbare PCB’s op tijd leveren.

AQC leunt echter niet achterover. Groei van omzet heeft geleid tot groei van de onderneming. Nieuw personeel maakt zich de hierboven geschetste werkwijze snel eigen, en draait direct volop mee. Ondanks de gestroomlijnde processen is en blijft AQC flexibel en klantgericht.

Technologie

Voorbeelden van technische uitdagingen: 
gecompliceerde laag-opbouw en/of via-configuraties, impedantie-eisen, track & gap eisen, keuze van specifieke PCB-materialen, eisen ten aanzien van thermische issues.

Wij zorgen ervoor dat u het beste krijgt in:
Multilayer, High Density Interconnect (HDI), Radio Frequency (RF), Imulated Metal Base (IMS), Flexible, en Flex-Rigid.

Zuiddijk 5
5705 CS Helmond,
The Netherlands

 +31 (0) 88-0045500
info@aqcbv.com
www.aqcbv.com